نمایشگرهای پرده ای یا شفاف

نمایشگرهای شفاف

نمایشگرهای شفاف

رنگین کمان هنر شرق

نمایشگرهای پرده ای Transparent

این نوع نمایشگرها با وزنی سبک و فاصله متناسب ساخته میشوند و تا در عین حال که تبلیغ برند را به نمایش در می اورند هم زمان نور روز را از خود عبور داده و مانع تاریکی فضای داخل فروشگاه یا مرکز خرید نمی شوند. و متناسب برای نصب در مقابل شیشه ویترین و مراکز خرید می باشند.


کارشناسان خارج از دسترس