سینماها

رنگین کمان هنر شرق,نمایشگرهای شهری

رنگین کمان هنر شرق

شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۱ ۰ نظر  بازدید

سینماها


ویژگی سینما ها

امروزه بیشتر مراکز اداری، تفریحی، اقتصادی (دولتی و خصوصی) برای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مشتری در رقابتی روز افزون با یکدیگر می باشند.

در این راستا اطلاع رسانی به مشتری از طریق روشهای نوین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر سیستم اطلاع رسانی دیجیتال جایگزین

سیستم های سنتی (پوسترها ، بروشورها و اعلامیه های چاپی) شده اند. سینما ها برای جذب هرچه بیشتر مشتری نیاز به نمایش تاصویر خود بر سر در ورودی

میباشند به همین دلیل یهترین گزینه برای آنها استفاده از نمایشگرهای بیرونی می باشد.

sams

تصاویر بیشتر


دیدگاه خود را بیان کنید
کارشناسان خارج از دسترس